Barne- og ungdomsgrupper

Vi har faste klatregrupper for barn og ungdom i grunnskolealder. 

Info om gruppene for vår 2024 kommer snart.


Barnegrupper:

Pris 2200,- pr semester.

Det er ingen krav til forkunnskaper. Gruppene fungerer som en lekende introduksjon til klatring. Vi legger til rette for utvikling av motorikk, balanse og bevegelighet. Barna lærer å buldre og klatre på autobelay i trygge omgivelser under ledelse av to faste gruppeledere. Hver gruppe har plass til 12 barn (10 for de aller yngste), og varigheten er 12 ganger. Leie av utstyr er inkludert i deltageravgiften.

Vår 2024  - kommer snart

1.-2. klasse A: tirsdager kl 1630-1730  

1.-2. klasse B: onsdager kl 1700-1800 

3.-4. klasse A: tirsdager kl 1745-1845 

3.-4. klasse B: tirsdager kl 1900-2000

5.-7. klasse: onsdager kl 1815-1915 

Oppstart i uke 36. Pause i høstferien (uke 40)Ungdomsgrupper:

Pris 2200,- pr semester.

Ungdomsgruppen er et tilbud til ungdommer i 8.-10. klasse. Det er ingen krav til forkunnskaper. Sammen med to faste instruktører blir alle deltakere utfordret på sitt nivå og lærer klatreteknikker for å utvikle seg. Det er plass til tolv ungdommer på gruppen, og varigheten er 12 ganger. Leie av utstyr er inkludert i deltageravgiften.

Onsdager kl 1930-2030 

Oppstart i uke 36. Pause i høstferien (uke 40)