Barne- og ungdomsgrupper

Vi har faste klatregrupper for barn og ungdom i grunnskolealder. 

Påmelding for HØST 2024 er åpen nå: Her finner du påmeldingsskjema 

Oppstart er i uke 36


Barnegrupper:

Pris 2200,- pr semester.

Det er ingen krav til forkunnskaper. Gruppene fungerer som en lekende introduksjon til klatring. Vi legger til rette for utvikling av motorikk, balanse og bevegelighet. Barna lærer å buldre og klatre på autobelay i trygge omgivelser under ledelse av to faste gruppeledere. Hver gruppe har plass til 12 barn (10 for de aller yngste), og varigheten er 10 ganger. Leie av utstyr er inkludert i deltageravgiften.

1.-2. klasse: onsdager kl 1700-1800  

3.-4. klasse: tirsdager kl 1815-1915

5.-7. klasse: onsdager kl 1815-1915 

Oppstart i uke 6. Pause i vinter- og påskeferie 

Her finner du påmeldingsskjema 


Ungdomsgrupper:

Pris 2200,- pr semester.

Ungdomsgruppen er et tilbud til ungdommer i 8.-10. klasse. Det er ingen krav til forkunnskaper. Sammen med to faste instruktører blir alle deltakere utfordret på sitt nivå og lærer klatreteknikker for å utvikle seg. Det er plass til tolv ungdommer på gruppen, og varigheten er 10 ganger. Leie av utstyr er inkludert i deltageravgiften.

Her finner du påmeldingsskjema