Ansvarserklæring

  • Jeg er innforstått med at klatring/buldring og aktivitet på Buldreterminalen innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.
  • Jeg er pliktig til å følge sikkerhets- og trivsels reglene for senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
  • Jeg er klar over at det er farlig å oppholde seg i fallsonen til andre klatrere
  • Jeg er pliktig til å varsle personalet dersom jeg oppdager feil og mangler på anlegget eller ser at andres atferd kan utgjøre en risiko.

Ungdom 13-17 år (kan buldre alene, men foresatte må signere ansvarserklæring):

  • Mitt barn er pliktig til å følge sikkerhets- og trivselsreglene til senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
  • Mitt barn er gjort spesielt oppmerksom på risiko knyttet til fallsoner
  • Mitt barn er pliktig til å varsle personalet dersom han/hun oppdager feil og eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.

Barn under 13 år (må alltid være under oppsyn av voksen, maks to barn per voksen):

  • Jeg er innforstått med at barn under 13 år må være under oppsyn av en voksen hele tiden og denne har fullt ansvar for sikkerheten til barnet.
  • Jeg er ansvarlig for at mitt barn følge sikkerhets- og trivselsreglene til senteret og instrukser fra personalet.
  • Jeg er innforstått med at fallende klatrere kan utgjøre en risiko for barn.