Sikkerhet

For å unngå skader:

 • Øv på fallteknikk
 • Unngå å hoppe ukontrollert til toppgrepene på høye bulder, planlegg heller flytt og eventuelt ett fall
 • Sjekk at fallsonen er tom
 • Klatre ned og benytt deg av tilgjengelige nedklatringstak
 • Unngå skarpe gjenstander/tunge ting i lommene

Når du faller:

 • «Go with the flow», ikke prøv å gripe etter tak for å stoppe fallet
 • Se ned i det du faller og prøv å lande med beina først
 • Land med bøyde bein, sett baken på madrassen og rull bakover, eventuelt rull over på siden
 • Vær slapp i kroppen, stive ledd absorberer energi dårlig og det oppstår fort skader
 • Ikke prøv å ta deg for med armer/hender, men trekk deg litt sammen og hold armene samlet framfor kroppen
 • Utstrakte ledd er mer utsatt for skader

Sikkerhets- og trivselsregler:

For at alle skal få en positiv og sikker opplevelse på Buldreterminalen skal alle som klatrer i anleggene skrive under på en ansvarserklæring hvor de bekrefter at de har lest og forstått våre trivsel og sikkerhetsregler.

 • Klatring innebærer risiko og all aktivitet i Buldreterminalens lokaler foregår på eget ansvar. Alle skal ha signert ansvarserklæring før de kan klatre.
 • Alle besøkende må rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte personer/grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget
 • Ikke opphold deg i sonen der en annen klatrer kan falle
 • Vær oppmerksom på andre klatrere når du starter på en rute, det kan allerede være folk i veggen på en rute som krysser din.
 • Se deg for før du hopper ned og klatre ned dersom det er mulig. Mange av de høyeste rutene har nedklatringstak.
 • Klatretak kan løsne. Oppdages det løse tak, feil, eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til en ansatt.
 • Fallmattene skal være fri for drikkeflasker, koster og andre personlige gjenstander
 • Alle personskader skal rapporteres til betjeningen
 • All klatring skjer med minimum singlet og shorts.
 • Klatresko er påbudt i klatreveggen, og skal kun benyttes i klatresonene.
 • Det er ikke lov å spise i buldrerom eller treningsrom
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten Buldreterminalen AS sin tillatelse

Barn og ungdom

 • Barn og ungdom mellom 13- 18 år kan oppholde seg i lokalet uten følge av en voksen så lenge en foresatte har skrevet under på ansvarserklæringen og barnet er gjort kjent med sikkerhet og trivselsregler
 • Barn under 13 år:

  • Barn under 13 år må være under kontinuerlig og tett oppsyn av en voksen som har fullt ansvar for sikkerheten til barnet.
  • Det er den voksnes ansvar å ikke ha med flere barn enn at de hele tiden kan følges tett slik at sikkerheten ivaretas. Maks to barn per voksen i klatresonene.
  • Fallende klatrere utgjør en stor risiko for barn, vær påpasselig med å holde barna unna fallsonene. Forklar barnet ditt at det er farlig å oppholde seg under andre som klatrer
  • Det er ikke lov å løpe/leke på fallmattene. Vi har eget tilrettelagt barnerom hvor de mindre barna kan leke og kose seg.
  • Fallmattene skal være fri for alle gjenstander, dette gjelder også i barnerommet.
  • Barnet må bruke klatresko, sokker/gymsokker eller innesko. Klatresko kan leies i resepsjonen
  • Barn under 13 år har ikke anledning til å oppholde seg i treningsrom/vektrom.

Bruk av autobelay

 • Alle som bruker Autobelay (Automatiske sikringsmaskiner) er selv ansvarlig for at de har gjennomgått opplæring fra ansatt eller ha brattkort/klatrekort
 • Barn under 13 skal innfestes av voksen med brattkort/gjennomgått opplæring
 • Foreta selvsjekk ved å fysisk sjekke at autobelayen er festet i sentraløkken i selen og at karabineren er i låst posisjon før man starter å klatre
 • Klatre kun rett under trommel
 • Se at båndet alltid er stramt
 • Foreta prøvenedfiring fra 1-2 m høyde
 • Meld straks fra til personalet ved utstyrsfeil

Kontaktinfo:

Buldreterminalen,

Kvaløyvegen 329, 9016 Tromsø

E-post: post@buldreterminalen.no

Tlf:  45 31 31 31

Instagram

Facebook